nederland-groningen-uithuizen-menkemaborgnederland-groningen-plattegrond_borgenDe Menkemaborg in Uithuizen is een van de weinige overgebleven Groninger borgen. Geruime tijd is de borg deel van het Groninger Museum.

Geschiedenis
De oorsprong van de huidige borg ligt aan het eind van de veertiende, begin van de vijftiende eeuw.  Aangenomen wordt dat voor de borg op dezelfde plaats al een steenhuis heeft gestaan. In een gevelsteen uit 1614 staat namelijk "Anno 1400 is Menckemahuis vernelt. Anno 1614 dorch Gods gnade gereparert." Rond dezelfde tijd (1400) werden meer borgen vernield, wat erop wijst dat deze bewering waarschijnlijk juist is. De eerste Menkema die wordt genoemd is redger (rechter) Eppo Menkema in 1376. De enige andere Menkema's die worden genoemd zijn Rypke Mennekumma (1465) en Eylart Menckema (1489).

(Een foto-impressie: klik hier)

Rond 1489 is de borg mogelijk in handen gekomen van ene vrouwe Bywe to Stedum van Nittersum, daar die toen redger was op het Menkemahuis in Uithuizen. Van een document van overdracht is echter niets bekend. Mogelijk kwam dit door een huwelijk tussen Teteke Nittersum en Egbert Clant Menkema, waardoor het huis (net als Nittersum rond dezelfde tijd) in handen kwam van de familie Clant. Egbert was Spaansgezind en zijn dochter trouwde met Verdugo's plaatsvervangend stadhouder Antoni de Coucquel. Zijn zoon Osebrandt erfde de borg en werd in 1593 aangesteld als redger. Een jaar later wist hij de borg te behouden door de eed van trouw te ondertekenen aan het nieuwe bewind na de Reductie van Groningen. In 1614, toen hij voor de tweede keer getrouwd was (met Josina Manninga) liet hij de borg verbouwen. De borg bestond tot dan toe uit een rechthoekig gebouw, dat zich van vooraf gezien linksachter het huidige gebouw bevindt. Hij liet er een groot stuk aan vast bouwen zodat het een open u-vorm kreeg, waarbij de ingang aan linkerzijde werd geplaatst.

De borg is in 1682 in het bezit gekomen van de familie Alberda, die sindsdien ook wel Alberda van Menkema genoemd werd. Unico Alberda heeft de borg rond 1700 ingrijpend verbouwd.

De borg bleef tot het begin van de twintigste eeuw in het bezit van de familie. Na het overlijden van de laatste bewoner, Gerard Alberda van Menkema, in 1902, kwam de borg leeg te staan. Gerard was ook de eigenaar van de borg Dijksterhuis bij Pieterburen. Terwijl die laatste borg na zijn dood werd gesloopt, bleef de Menkemaborg gespaard. In 1921 schonken de erfgenamen de borg aan het Groninger Museum.

Huidige borg
Tegenwoordig is de borg een museum en geeft het een beeld van het leven van de Groninger jonkers in de zeventienjde en achtttiende eeuw.  De bijbehorende tuin is opnieuw ingericht als een achttiende-eeuwse Hollandse tuin. In de tuin bevindt zich een van de weinige originele doolhoven in Nederland.

In het op het borgterrein gelegen Schathuis is een restaurant gevestigd.

 

Wijkwebsite Paddepoel Groningen

Voor en door bewoners

Overzicht verkeershinder

******************************

 CO-CREATIE IN PADDEPOEL 

        LOGO COCREATIE JPG

 

Denk en werk actief mee aan hoe uw wijk Paddepoel eruit gaat zien!!

 U heeft vast al gelezen of gehoord dat er begonnen is met een uniek proces van werken aan de toekomst van de wijk. Bewoners en organisaties doen dit samen. Dit noemen we ook wel co-creatie.

 

Bepaal mee hoe een plezierig, leefbaar en mooi Paddepoel eruit ziet. Er is enig voorwerk gedaan, maar …. We hebben uw inzet nodig om verder te kunnen. We willen hierin samen met u op reis.

 

Wat kunt u doen?

  • We hebben u nodig voor het meedenken,
  • Uw wensen mee te nemen,
  • Te horen wat u fijn vindt aan de wijk zodat we dat kunnen behouden…
  • Mee te doen in de werkgroepen
Grijp deze kans en ...
Laat Paddepoel groeien en bloeien.

Meld u aan via het e-mail adres van de wijkraad secretariaat@wijkraadpaddepoel.nl of via het secretariaat van de wijkraad 050-5799927

Deel deze pagina

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn