Wijkvernieuwing

plutolaan_nieuwbouwGisteravond was de eerste wijkraadvergadering van dit nieuwe jaar. Een van de onderwerpen die op de agenda stond was het Project Plutolaan 541.  Onderstaand het artikel zoals het is opgenomen op de site van de gemeente. Tot en met 20 januari a.s. ligt het concept uitwerkingsplan ter visie. Voor degene niet het nog niet wisten; klik op het logo van de gemeente Groningen links boven en u komt op de gemeentesite mijnwijkgroningen.nl. Hier treft u alle onderwerpen over onze wijk.

Woningstichting De Huismeesters heeft het voormalige schoolgebouw aan de Plutolaan 541 in Paddepoel Noord aangekocht voor woningbouwontwikkeling. Een eerder ontwikkelingsplan op deze locatie voor de bouw van een appartementengebouw met eengezinswoningen is stopgezet, niet in de laatste plaats vanwege bezwaren uit de buurt. De Huismeesters heeft een nieuw plan ontwikkeld voor de bouw van 18 grondgebonden eengezinswoningen.

Dit plan is aan omwonenden toegelicht op een informatieavond op 23 september 2010. Om dit plan mogelijk te maken moet een planologische procedure worden gevolgd, dit gaat om het maken van een uitwerkingsplan. Het uitwerkingsplan is een onderdeel van het bestemmingsplan Paddepoel, Selwerd, Tuinwijk. Het concept uitwerkingsplan ligt vanaf 10 december 2010 tm 20 janauri ter visie en is in te zien op bestemmingsplannen.groningen.nl

 

(tekst laatst herzien op 21 december 2010)


Ontwerp

Download hier het schetsontwerp van 3-D architecten.

Bijeenkomsten

Op donderdag 23 september 2010 heeft woningstichting De Huismeesters een nieuw plan gepresenteerd aan omwonenden en bewonersvertegenwoordigers. Op de plek waar ooit een schoolgebouw heeft gestaan aan de Plutolaan 541 wil de Huismeesters 18 eengezinswoningen bouwen.

De projectleider van De Huismeesters heeft een impressie laten zien van de te bouwen woningen. De bestemmingsplanjurist van de gemeente Groningen heeft uitgelegd dat de bouw van woningen past in het bestemmingsplan Paddepoel, Selwerd en Tuinwijk dat in januari 2010 door de gemeenteraad is vastgesteld. In dat bestemmingsplan is opgenomen dat er eerst een uitwerkingsplan moet worden opgesteld dat door het College van Burgemeester & Wethouders moet worden vastgesteld. Hij heeft uitgelegd hoe dat uitwerkingsplan eruit komt te zien en hoe het verloop van de procedure is.

Planning

Ontwerp-uitwerkingsplan in B&W; eind oktober 2010.

Voor advies naar provincie, rijksdiensten, waterschap en informeren gemeenteraad; november 2010.

Ontwerp-uitwerkingsplan 6 weken ter inzage. Iedereen kan schriftelijk of mondeling reageren, aankondiging in Gezinsbode, Staatscourant en wijkwebsite. Periode ter visie legging concept uitwerkingsplan 10 december 2010 tm 20 januari 2011.

Vaststelling uitwerkingsplan door B&W, gemeenteraad geïnformeerd; februari-maart 2011.

6 weken beroepstermijn Raad van State, daarna inwerkingtreding; maart-april 2011.

Bouwvergunning (aanvraag in 2010, toets gemeente, wachten op inwerkingtreding uitwerkingsplan); april-mei 2011.

Relevante stukken

Download hier de presentatie van woningstichting De Huismeesters voor de informatieavond van 23 september 2010.

Download hier de presentatie van de gemeente Groningen over het uitwerkingsplan voor de informatieavond van 23 september 2010.

Foto's

Een impressie van de 18 woningen aan de Plutolaan.

Wijkwebsite Paddepoel Groningen

Voor en door bewoners

Overzicht verkeershinder

******************************

 CO-CREATIE IN PADDEPOEL 

        LOGO COCREATIE JPG

 

Denk en werk actief mee aan hoe uw wijk Paddepoel eruit gaat zien!!

 U heeft vast al gelezen of gehoord dat er begonnen is met een uniek proces van werken aan de toekomst van de wijk. Bewoners en organisaties doen dit samen. Dit noemen we ook wel co-creatie.

 

Bepaal mee hoe een plezierig, leefbaar en mooi Paddepoel eruit ziet. Er is enig voorwerk gedaan, maar …. We hebben uw inzet nodig om verder te kunnen. We willen hierin samen met u op reis.

 

Wat kunt u doen?

  • We hebben u nodig voor het meedenken,
  • Uw wensen mee te nemen,
  • Te horen wat u fijn vindt aan de wijk zodat we dat kunnen behouden…
  • Mee te doen in de werkgroepen
Grijp deze kans en ...
Laat Paddepoel groeien en bloeien.

Meld u aan via het e-mail adres van de wijkraad secretariaat@wijkraadpaddepoel.nl of via het secretariaat van de wijkraad 050-5799927

Deel deze pagina

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn