Wijkvernieuwing

Overzicht te kappen / verplanten bomen volgens BEA Paddepoel Bessemoerpark

alt

De Bessemoerstrook ligt tussen de Dierenriemstraat en de Bessemoerstraat. Tussen de wijken Paddepoel en de Tuinwijk. De Bessemoerstrook wordt ingericht als een park met voorzieningen voor beide wijken. Dit Bessemoerpark wordt een belangrijke verbinding voor het groen aan de noord en zuidkant van de stad. Dat noemen wij de "groene vingers', die de natuur de stad inbrengen. Het park wordt daarom op een ecologische manier ingericht en beheerd.

Lees meer...

Nieuw buurtcentrum in het Bessemoerpark

alt
Kwint architecten maakt in opdracht van de gemeente een ontwerp voor een nieuw buurtcentrum in het Bessemoerpark. De keuze voor Kwint is in samenspraak met toekomstige gebruikers gemaakt. Het voorlopig ontwerp was te zien op de inloopavond van 30 januari 2013 in het buurtcentrum Tuinwijk.

Het nieuwe buurtcentrum is onderdeel van de vernieuwing van het Bessemoerpark en moet straks dè ontmoetingsplek zijn voor bewoners van Paddepoel Zuidoost en Tuinwijk.

Kwint ontwerpt een gebouw dat goed door de bewoners te gebruiken is en aansluit bij het nieuwe park.

De gebruikers van het nieuwe buurtgebouw, Stiel, het bestuur van de Stichting Sonde 2000/Tuinwijk, SKSG en de MJD, hebben met Kwint meegedacht en geadviseerd over het ontwerp.

Lees meer...

PLUTOLAAN

plutolaan_nieuwbouwGisteravond was de eerste wijkraadvergadering van dit nieuwe jaar. Een van de onderwerpen die op de agenda stond was het Project Plutolaan 541.  Onderstaand het artikel zoals het is opgenomen op de site van de gemeente. Tot en met 20 januari a.s. ligt het concept uitwerkingsplan ter visie. Voor degene niet het nog niet wisten; klik op het logo van de gemeente Groningen links boven en u komt op de gemeentesite mijnwijkgroningen.nl. Hier treft u alle onderwerpen over onze wijk.

Woningstichting De Huismeesters heeft het voormalige schoolgebouw aan de Plutolaan 541 in Paddepoel Noord aangekocht voor woningbouwontwikkeling. Een eerder ontwikkelingsplan op deze locatie voor de bouw van een appartementengebouw met eengezinswoningen is stopgezet, niet in de laatste plaats vanwege bezwaren uit de buurt. De Huismeesters heeft een nieuw plan ontwikkeld voor de bouw van 18 grondgebonden eengezinswoningen.

Lees meer...

BUURT EN SPEELTUINVERENIGING PADDEPOEL

bsv_paddepoelFlinke impuls voor buurt en speeltuinvereniging Paddepoel

Goed nieuws voor Paddepoel Zuidwest: de buurt- en speeltuinvereniging Paddepoel aan de Watermanstraat heeft plannen gemaakt om gebouw en speeltuin tot een bruisend centrum van de buurt te maken.
Over de plannen is overlegd met bewoners, de opbouwwerkster, het jongerenwerk en het kinderwerk en met mogelijke financiers. Het wijkteam Paddepoel heeft uit de middelen van het Nieuw Lokaal Akkoord al een aanzienlijk bedrag toegezegd, evenals de gemeente. De Speeltuincentrale, die de vereniging ondersteunt, steekt er ook eigen geld in. Aan het opknappen van de speeltuin hebben ook fondsen bijgedragen.

Lees meer...

DE KINDERWERKTUIN IN DE WIJK PADDEPOEL

kindertuin2

Inleiding

In de wijk Paddepoel (op de grens van Paddepoel en Selwerd) ligt de educatieve tuin, kinderwerktuin Paddepoel. Al sinds begin zestiger jaren faciliteert zij de ecologische basisvorming van onze basisschoolkinderen, o.m. door hen de kans te bieden zelf moestuintjes te onderhouden en door middel van excursies kennis op te doen van onze natuur en respect en verantwoordelijk voor haar te ontwikkelen.

Een fotoimpressie: klik hier

Lees meer...

Wijkwebsite Paddepoel Groningen

Voor en door bewoners

Overzicht verkeershinder

******************************

 CO-CREATIE IN PADDEPOEL 

        LOGO COCREATIE JPG

 

Denk en werk actief mee aan hoe uw wijk Paddepoel eruit gaat zien!!

 U heeft vast al gelezen of gehoord dat er begonnen is met een uniek proces van werken aan de toekomst van de wijk. Bewoners en organisaties doen dit samen. Dit noemen we ook wel co-creatie.

 

Bepaal mee hoe een plezierig, leefbaar en mooi Paddepoel eruit ziet. Er is enig voorwerk gedaan, maar …. We hebben uw inzet nodig om verder te kunnen. We willen hierin samen met u op reis.

 

Wat kunt u doen?

  • We hebben u nodig voor het meedenken,
  • Uw wensen mee te nemen,
  • Te horen wat u fijn vindt aan de wijk zodat we dat kunnen behouden…
  • Mee te doen in de werkgroepen
Grijp deze kans en ...
Laat Paddepoel groeien en bloeien.

Meld u aan via het e-mail adres van de wijkraad secretariaat@wijkraadpaddepoel.nl of via het secretariaat van de wijkraad 050-5799927

Deel deze pagina

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn