Paddepoel nieuws

veiligheidbreedOp donderdag 16 mei vond het wijkgesprek over veiligheid in Paddepoel plaats. Burgemeester Peter den Oudsten was hier, samen met de districtschef van de politie, de hoofdofficier van justitie. In het wijkgesprek werden afspraken gemaakt over hoe we de veiligheid in Paddepoel verder kunnen verbeteren. Wat gaat goed? Wat kan er beter? Wat kunnen we samen oppakken? De bijeenkomst trok een groot aantal belangstellende wijkbewoners Hieronder een overzicht van wat er allemaal is besproken.
 
 • Het aantal inbraken in de wijk is aanzienlijk gereduceerd. Reden: betere beveiliging nieuwbouw en goede preventie

 • Fietsendiefstal blijft voortkabbelen, maar er is een flinke stijging in aantal scooterdiefstallen. Door inzet van lokscooters en lok-(electrische) fietsen worden veel dieven en helers gepakt.

 • Waarom zijn meldingen via 112 gratis en via het 0800-nummer niet? Is kwestie van interpretatie. Als oplossing wordt het gebruik van een app genoemd.

 • Vandalisme aan geparkeerde auto’s. Concreet genoemd is een geval van inslaan ramen met honkbalknuppel. Advies is om dit vooral te melden. Inslaan ramen is een topprioriteit bij de politie en na een melding moet de politie ook binnen tien minuten aanwezig zijn.

 • Veel problemen in Orionlaan en Orionpark. Drugsgebruik en dealing. Gevraagd wordt om bebossing uit te dunnen en meer verlichting aan te brengen. Er spelen hier problemen van diverse aard. Het probleem is bekend. Iemand meldt dat er bij een schietpartij een kogel door zijn raam is gegaan. De burgemeester noemt de signalen helder. Moeilijk op te lossen maar wijkagenten en straathoekwerkers werken hard aan oplossingen.

 • De wijkagenten zijn te weinig zichtbaar aanwezig. En moeten vaker door de wijk fietsen. Misschien kan er ondersteuning vanuit bewoners worden gegeven (een preventieteam zoals in Vinkhuizen).

 • Gevraagd wordt het gebruik van gekleurd licht bij agressie te bestuderen.

 • Gevraagd wordt tot hoe ver je moet doorgaan met melden. Vrager doet regelmatig meldingen overlast door scooters, maar lijkt er niets mee op te schieten. Bovendien loopt de melder het risico zelf belaagd te worden. Advies om toch te blijven melden. Het voorkomen van belaging is belangrijk actiepunt.

 • Problemen sluipverkeer en veel foutparkeerders, vooral in het gebied dat grenst aan betaald-parkeren-zones. Bewoners Dierenriemstraat willen graag een groene zone (dit is een zone waar alleen bewoners en bezoekers mogen staan). Groene zone wordt niet toegezegd. Wel wordt opgeroepen om te blijven melden en zal vaker worden bekeurd in het genoemde gebied.

 • Problemen met Oudejaar in de Voermanstraat komen voort uit een ingewikkeld probleem. In het bijzonder de rol van de sociale media verdient hier aandacht. Veel van de onruststokers komen van elders en niet uit de wijk.

 • Een bewoner van de Voermanstraat complimenteert de wijkagenten en andere betrokkenen dat het op deze straat nu erg rustig is geworden.

 • In geval van een wietplantage wordt het betreffende pand in principe voor een aantal maanden gesloten. Maar er is ook aandacht voor de achterliggende problemen en de daders moeten ook de kans krijgen tot een nieuwe opstap.

 • Gevraagd wordt naar een gerichte benadering van kansarme gezinnen. Vraagsteller wordt door WIJ uitgenodigd hierover te praten en eventueel ook met de burgemeester. Er wordt ernstige bezorgdheid geuit over de geplande bezuiniging op WIJ.

 • De verkeerssituatie op de Wilgenlaan wordt als gevaarlijk ervaren. Is bij de afdeling verkeer niet bekend.

 • Senioren Spicaflat ondervinden bij de gang naar het winkelcentrum veel hinder op de Wegalaan. Toegezegd wordt om te kijken of er iets aan de inrichting van deze straat kan worden gedaan.

 • Hoelang moet je na een aangifte wachten op vervolging door OM? Dit hangt vooral af van de mate waarin onderzoek moet worden gedaan. Voor een doorsnee-aangifte wordt uitgegaan van 60 dagen.

 • Het verkeerslicht op de zebra tussen de Venusflat en het winkelcentrum wordt veel te snel rood. Voetgangers hebben onvoldoende oversteektijd. De verkeersdeskundige antwoordt dat de oversteektijd al het wettelijk maximale is. Veel overstekers worden angstig als het licht gaat knipperen. Als je al met de oversteek bezig bent, is er geen reden tot paniek maar als je nog moet oversteken is het beter even te wachten.

 • Een wijkschouw wordt niet meer gedaan. Maar wel op andere manieren worden bewoners betrokken bij de inrichting van de wijk (gewezen wordt op onderzoek centrum van de wijk met VR-brillen).

 • Een oudere meervoudig gehandicapte wijkbewoner zegt zich zeer onveilig te voelen in de wijk, mede als gevolg van een recente inbraak. Het veiligheidsgevoel van kwetsbare groepen verdient aandacht.

 • Het fietsverkeer is druk, chaotisch en ook niet iedereen kent de regels. Groepen buitenlandse studenten fietsen voor het eerst. Er worden door de onderwijsinstellingen geen fietslessen gegeven. Aan WIJS (de studenteninzet in het winkelcentrum) wordt gevraagd hier een proef mee te houden.

 • Tot slot: Van alle genoemde punten wordt door de gemeente een terugkoppeling gegeven. Wanneer iemand niet tevreden is, kan dit worden aangegeven.

NB: dit verslag is de waarneming van de websiteredactie van wat is besproken en toegezegd, en dus geen formeel verslag.

veiligheid

Wijkwebsite Paddepoel Groningen

Voor en door bewoners

 ******************************

Overzicht verkeershinder

******************************

 CO-CREATIE IN PADDEPOEL 
 
        Logo CCreatie wit
 
Denk en werk actief mee aan hoe uw wijk Paddepoel eruit gaat zien!!

 Wat kunt u doen?

 • We hebben u nodig voor het meedenken,
 • Uw wensen mee te nemen,
 • Te horen wat u fijn vindt aan de wijk zodat we dat kunnen behouden…
 • Mee te doen in de werkgroepen
Grijp deze kans en ...
Laat Paddepoel groeien en bloeien.

Meld u aan via het e-mail adres van de wijkraad secretariaat@wijkraadpaddepoel.nl 

Deel deze pagina

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn