Paddepoel nieuws

De Wijkraad Paddepoel heeft bij de gemeente bezwaar aangetekend tegen de kapvergunning van een aantal bomen in Park Selwerd. Het gaat om bomen die inmiddels een monumentale status hebben bereikt en waarvoor geen enkele dringende reden is deze te kappen. Kappen is bovendien in strijd met de gemeentelijke beleidsplannen op ecologisch terrein.

De Wijkraad is gedurende de afgelopen jaren, op verschillende manieren, aktief betrokken geweest bij versterking van het groen in en nabij de wijk, onder meer bij de herstructurering van Park Selwerd en het Bessemoerpark.
Telkens weer werd gepleit voor behoud, versterking en verbetering van de groene zones die, onder meer in het beleidsplan “ Groene Pepers “, beschouwd worden als essentiële elementen van de groene en ecologische hoofdstructuur van de stad. Voor de wijkraad is het dan ook ondenkbaar dat de betreffende bomen gekapt moeten worden. Vooral daar er geen dringende reden voor kap is en de betreffende bomen bovendien inmiddels een monumentale status hebben bereikt.
In het vorig jaar verschenen beleidsplan “ Sterke Stammen “ wordt opnieuw het belang van groen en vooral bomen voor de leefbaarheid van bewoners benadrukt.

 

Wijkwebsite Paddepoel Groningen

Voor en door bewoners

 ******************************

Overzicht verkeershinder

******************************

 CO-CREATIE IN PADDEPOEL 

Als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus zijn er momenteel even geen bijeenkomsten in het kader van Co-Creatie. Zo gauw het weer kan, informeren we daarover.

        LOGO COCREATIE JPG

Denk en werk actief mee aan hoe uw wijk Paddepoel eruit gaat zien!!

 U heeft vast al gelezen of gehoord dat er begonnen is met een uniek proces van werken aan de toekomst van de wijk. Bewoners en organisaties doen dit samen. Dit noemen we ook wel co-creatie.

 

Bepaal mee hoe een plezierig, leefbaar en mooi Paddepoel eruit ziet. Er is enig voorwerk gedaan, maar …. We hebben uw inzet nodig om verder te kunnen. We willen hierin samen met u op reis.

 

Wat kunt u doen?

  • We hebben u nodig voor het meedenken,
  • Uw wensen mee te nemen,
  • Te horen wat u fijn vindt aan de wijk zodat we dat kunnen behouden…
  • Mee te doen in de werkgroepen
Grijp deze kans en ...
Laat Paddepoel groeien en bloeien.

Meld u aan via het e-mail adres van de wijkraad secretariaat@wijkraadpaddepoel.nl of via het secretariaat van de wijkraad 050-5799927

Deel deze pagina

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn