Paddepoel nieuws

Eind januari vindt de start plaats van co-creatie in Paddepoel. Dit gebeurt op initiatief van de wijkraad. Co-creatie is een proces waarin bewoners samen met diverse organisaties die in en voor de wijk werken, waaronder ook de gemeente, aan het werk gaan. Om plannen te maken voor verbetering, verandering en vernieuwing in de wijk. Dat kan, onder meer, gaan over gezondheid, voorzieningen, verkeer, veiligheid, bouw, werk en groen. De plannen voor cocreatie zijn ontstaan vanuit eerdere aktiviteiten.

De afgelopen vijf jaar heeft de wijkraad gewerkt aan vraagstukken die voortkomen uit een zestal belangrijke thema's uit het wijkperspectief van onze wijk,Paddepoel. Er kan geen andere conclusie worden getrokken dan dat met alle geleverde inspanningen tot nu toe nauwelijks resultaat is geboekt. De wijkraad ging hierover in gesprek met het stadsbestuur. Het resultaat van deze gesprekken is dat burgerparticipatie, die tot nu toe niet goed van de grond kwam, vanaf nu door middel van cocreatie opnieuw in gang wordt gezet. Van alle kanten is het besef van het belang van het slagen van dit proces groot. Wat de wijkraad betreft moeten nu concrete stappen worden gezet met zichtbaar resultaat voor bewoners van de wijk. We houden u, via de wijkkrant en wijkwebsite regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen, vorderingen en de resultaten van dit proces. 
Wilt u meedoen en/of meedenken ?
Neem dan vooral contact op met de wijkraad !

Wijkwebsite Paddepoel Groningen

Voor en door bewoners

 ******************************

Overzicht verkeershinder

******************************

 CO-CREATIE IN PADDEPOEL 
 
        Logo CCreatie wit
Het is lang geleden dat we in Paddepoel live echte lekker gevulde open Co-Creatiebijeenkomsten hielden. Dit had te maken met van alles en nog wat. Dus hoera dat er nu weer vaart in zit.
Co-Creatie gaat voorlopig oor met het organiseren van wijkbijeenkomsten op de maandagavonden. U kunt dan medebewoners treffen om met elkaar in informele sfeer te praten over alles wat de wijk aangaat. Eén van de thema's die worden opgepakt, is het probleem rond de groeiende armoede.
Wel iets om over te praten.
Noteert u in de agenda: Maandagavonden vanf 19.30 in het Wijkpaleis
En zie verder de agenda van het WijkPaleis. Daar vindt u ook de thema’s.
U kunt zelf ook een thema inbrengen.
Grote thema’s graag van tevoren, kleine thema’s ter plekke.
 
Denk en werk actief mee aan hoe uw wijk Paddepoel eruit gaat zien!!

 Wat kunt u doen?

  • We hebben u nodig voor het meedenken,
  • Uw wensen mee te nemen,
  • Te horen wat u fijn vindt aan de wijk zodat we dat kunnen behouden…
  • Mee te doen in de werkgroepen
Grijp deze kans en ...
Laat Paddepoel groeien en bloeien.

Meld u aan via het e-mail adres van de wijkraad secretariaat@wijkraadpaddepoel.nl 

Deel deze pagina

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn