Paddepoel nieuws

bessemoerstrook_-_ingrid_bolhuis_projectleiderIngrid Bolhuis is namens de gemeente Groningen projectleider en Lisa Blom assistent projectleider. Lisa verzorgt ondermeer de verslagen en ziet er op toe dat alles goed op de website komt te staan.  Wist u dat als u op het logo van de gemeente Groningen klikt u deze informatie direct kunt nazien?

Samenvatting project

De Bessemoerstrook ligt tussen de Dierenriemstraat en de Bessemoerstraat. Al enige jaren wordt er nagedacht over de invulling van deze strook. Het idee is te komen tot een zoveel mogelijk park-achtige inrichting, met de bedoeling de wijken Paddepoel en Tuinwijk beter aan elkaar te koppelen en dichter bij elkaar te brengen. Daarnaast heeft de strook een functie als basisgroenstructuur.

Het moet een schakel in de zogenaamde 'groene vingers' worden, die de natuur de stad inbrengen. In dat kader is het groen van de Bessemoerstrook bedoeld als compensatie voor de plannen met dichte bebouwing in Paddepoel Zuid-Oost, waarbij groen is ingeleverd. Overigens is de route langs de strook een belangrijke fietsverbinding  naar Zernike.

Recente ontwikkelingen

Bessemoerstrook_overleg_31_januari_2011_008In de afgelopen jaren zijn al eens modellen getekend en besproken met de Werkgroep Bessemoerstrook bestaande uit bewoners van de twee wijken. Kortgeleden is de ontwikkeling weer opgepakt, nadat dit een tijd had stilgelegen vanwege een tweetal veranderingen binnen het project. Ten eerste is nu besloten de locatie van de Van Lieflandschool niet meer in de plannen te betrekken. Dit is onmogelijk gebleken vanwege de zeer hoge kosten van het op korte termijn verplaatsen van deze school. Wellicht dat dit in de toekomst nog wel mogelijk is. Ten tweede heeft woningbouwvereniging Lefier zich teruggetrokken uit de samenwerking met Trebbe bouw. Trebbe werkt nu met de Huismeesters aan een plan voor grondgebonden woningen in de sociale huur.

Hoe verder?

De gemeente vindt het belangrijk dat de ontwikkeling van de Bessemoerstrook doorgaat zodat er een zo maximaal mogelijk park kan worden aangelegd. Daarvoor is geld beschikbaar gesteld.

bessemoerstrook_-_jeugdcentrumbessemoerstrook_-_walieflandschool

 

De belangrijkste uitgangspunten voor de ontwikkeling zijn:
  • heb park wordt zo optimaal mogelijk ingevuld
  • het jeugdcentrum Tuinwijk krijgt een nieuwe plek en nieuwe vorm als voorziening voor beide wijken.
  • de Van Lieflandschool blijft voorlopig staan op de huidige locatie
  • de bejaardenwoningen van Nijestee worden gesloopt
  • de locatie Alfacollege krijgt een invulling met grondgebonden woningen
Bijeenkomsten

Werkgroep Bessemoerstrook

In de komende maanden wil de gemeente regelmatig met bewoners overleggen om te kijken naar de definitieve invulling van de Bessemoerstrook. De werkgroep Bessemoerstrook is daartoe nieuw leven ingeblazen. Op 31 januari is de eerste bijeenkomst van de wergroep gehouden. De bedoeling is om voor de zomer van 2011 een heel eind op weg te zijn met de concrete plannen. verder zal vervolgens het bestemmingsplan gewijzigd moeten worden waarvoor de gebruikelijke procedure met inspraak zal worden gevolgd.

Volg hier de verslagen van de werkgroep

bessemoerstrook_-header_00

 

 

 

Planning

De planning is op hoofdlijnen als volgt:

Als het inrichtingsplan klaar is en het bestemmingsplan in procedure is zal er een concretere planning volgen.

Begin 2011 :                       start werkgroep Bessemoerstrook (startbijeenkomst 31 januari 2011).

Begin- medio 2011:        Vier werkgroep bijeenkomsten, zo nodig subwerkgroepjes op thema.

Medio 2011:                      inrichtingsplan en woningbouwplan klaar. Programma van eisen voor het wijkgebouw klaar.

Zomer 2011:                      presentatie van het plan aan beide wijken.

Najaar 2011:                      bestemmingsplan in procedure. Uitwerken plan wijkgebouw.

Begin-Medio 2012:         eerste werkzaamheden wijkgebouw. Vaststelling bestemmingsplan.

2012:                                     sloop Alfacollege en start bouw woningbouw Alfacollege. Sloop wijkgebouw. Sloop bejaardenblokjes Nijestee.

2013 en verder:               aanleg park.

 

 

Wijkwebsite Paddepoel Groningen

Voor en door bewoners

Overzicht verkeershinder

******************************

 CO-CREATIE IN PADDEPOEL 

        LOGO COCREATIE JPG

 

Denk en werk actief mee aan hoe uw wijk Paddepoel eruit gaat zien!!

 U heeft vast al gelezen of gehoord dat er begonnen is met een uniek proces van werken aan de toekomst van de wijk. Bewoners en organisaties doen dit samen. Dit noemen we ook wel co-creatie.

 

Bepaal mee hoe een plezierig, leefbaar en mooi Paddepoel eruit ziet. Er is enig voorwerk gedaan, maar …. We hebben uw inzet nodig om verder te kunnen. We willen hierin samen met u op reis.

 

Wat kunt u doen?

  • We hebben u nodig voor het meedenken,
  • Uw wensen mee te nemen,
  • Te horen wat u fijn vindt aan de wijk zodat we dat kunnen behouden…
  • Mee te doen in de werkgroepen
Grijp deze kans en ...
Laat Paddepoel groeien en bloeien.

Meld u aan via het e-mail adres van de wijkraad secretariaat@wijkraadpaddepoel.nl of via het secretariaat van de wijkraad 050-5799927

Deel deze pagina

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn